Brave Sportssenter holder midlertidig korona-stengt

Mer informasjon

Kjære medlem!

Regjeringen har besluttet å forlenge stengingen av treningssentre til og med 13. april.
Brave Sportssenter åpner igjen så snart korona-tiltakene avsluttes. 

Konsekvensene dette har for deg som medlem er følgende:

  • Senteret stenges torsdag 12.03.2020 kl 18:00 og kan ikke benyttes etter dette.
  • Alle medlemskap vil bli satt på pause i denne perioden. Faktura for denne perioden skal ikke betales.
  • De som har betalt for perioden vi har stengt vil få tilbake denne tiden når vi åpner opp igjen.
  • Endringer eller annen informasjon vil bli sendt fortløpende.

Vi beklager veldig for dette og håper på forståelse for situasjonen.

Mvh
Brave Sportssenter

Dear Member!

The government has decided to extend the closure of gyms until April 13.
Brave Sports Center opens again as soon as the corona action ends.

The consequences this has for you as a member are the following:

  • The center will be closed on Thursday 12.03.2020 at 18:00 and cannot be used after this.
  • All memberships will be paused during this period. Invoice for this period is not payable.
  • Those who have paid for the period we have closed will return this time when we open again.
  • Changes or other information will be sent continuously.

We are very sorry for this and hope for an understanding of the situation.

Regards,
Brave Sportssenter