Brave flytter, men ikke langt…

Vi gleder oss til å åpne
i nye lokaler den 15. juni!

Her ser du hvor vi flytterEnglish summary

Vi flytter bare 250 m

Eierne av Tårngalleriet ønsker å benytte lokalene til helt andre formål og vår midlertidige leiekontrakt gikk derfor mot slutten. Men vi ønsket at Brave fortsatt skulle være et attraktivt treningstilbud i Stavanger sentrum – derfor flytter vi bare 250 meter.

På andre siden av vågen

Vi er glade for at vi raskt fant nye lokaler midt sentrum. Nå blir Brave nabo med Posten og DNB, like ved rådhuset og svømmehallen. Inngangen blir på enden av bygget i Lars Hertervigs gate (se kart).

Vi får inngang fra parkeringsplassen ved Posten hvor det er 26 p-plasser, og i etasjene under oss er det parkeringshus med 150 plasser.

Flotte, nyoppussede lokaler

Lokalene er fullstendig ombygget for å tilfredsstille våre behov. Vi har innredet gruppesal, sykkelsal, soner for styrke-/kondisjonsapparater og for vekter/manualer, samt en åpen sone for allsidig egentrening.

Lokalene er malt i dempede, behagelige farger og den nye belysningen er tilpasset de ulike aktivitetene. I tillegg til treningsarealene har vi også bygget nye garderober, rom for barnepass, resepsjon og en chillout-sone.

Hjertelig velkommen den 15. juni!

Helt siden det ble avklart at vi måtte flytte har vi stått på for å få nye lokaler klare i tide. 
Og vi har gledet oss til å fortelle om dette og vise fram de nye lokalene. Så kom korona-tiltakene og forandret på alt. Vi kunne ikke lenger gå ut med noen flyttedato eller invitasjon til åpningsfest.

Nå er alle treningssentre stengt til 15. juni, og vi kan love deg at den dagen er du hjertelig velkommen til Brave – i nye, flotte lokaler. Apparatene er flyttet og instruktørene er kjempeklare!

Fokus på hygiene

Korona-pandemien har gjort hele norges befolkning enda mer oppmerksom på viktigheten av renhold og hygiene. En av fordelene med disse nye lokalene er at de er fullstendig nyoppusset. Vi har kunnet velge gulv, fliser og interiør som er enklere å renholde.

I likhet med resten av den seriøse treningsbransjen kommer vi til å være ekstra opptatt av hygiene når vi igjen får lov til å åpne dørene. Medlemmene skal være trygge på at alle apparater og overflater som berøres blir grundig rengjort.

Snik-titt i de nye lokalene

I neste uke vil vi invitere til omvisning i de nye lokalene. Da kan dere komme inn og se hva dere kan glede dere til. Vi legger ut invitasjon til omvisning på Facebook – følg med!  Men allerede nå kan du få et inntrykk i vårt billedgalleri.

Brave has moved 250 m

The owners of Tårngalleriet want to use the premises for completely different purposes and our temporary lease therefore ended.  We are glad that we quickly found new premises in the center. Brave now becomes a neighbor with Posten and DNB, just off the town hall and the swimming pool. The entrance will be at the end of the building in Lars Hertervigs gate (see map above).

Beautiful and totally redecorated

The premises have been completely remodeled to meet our needs. We have furnished group rooms, bicycle rooms, zones for strength / conditioning equipment and for weights / manuals, as well as an open zone for versatile self-training.

The rooms are painted in muted, comfortable colors and the new lighting is adapted to the various activities. In addition to the fitness areas, we have also built new wardrobes, childcare rooms, reception and a chillout zone.

Welcome back June 15th!

Now all fitness centers are closed until 15 June, and we can promise you that day you are most welcome to Brave – in new beautiful premises. The devices have been moved and the instructors are more than ready!