• English

Krav om ekstra

Smitte­vern­tiltak

Det er vedtatt nye koronaregler som gjelder frem til 12. april:
Kun medlemmer bosatt i Stavanger kommune kan benytte senteret.

Våre viktigste tiltak

For å ha lov til å holde åpent er vi pålagt å følge bransjestandarden for smitteverntiltak som er utarbeidet for treningssentre. Nedenfor finner du våre viktigste tiltak. Lenger ned kan du laste ned en pdf-fil med hele bransjestandarden.

Du er velkommen til å trene hvis du er helt symptomfri

Hold minimum 1 m avstand til andre – 2 m ved hard fysisk aktivitet

Begrense antallet samtidig besøkende i lokalet og gruppetimer

Vask hendene godt med såpe og vann før, under og etter trening

Apparater og andre berøringsflater må brukeren rengjøre umiddelbart etter bruk

Dusj og garderobe kan bare brukes om man holder 1 m avstand

Alle som skal delta på gruppetimer – med eller uten instruktør – må booke seg inn på timen for å kunne delta. Bookingen må gjøres i vår timeplan minst 30 minutter før timen starter.

Smitteverntiltak for treningsvirksomheter

Covid-19 smitter hovedsakelig via dråpe- og kontaktsmitte. Viruset spres i størst grad ved hoste og nysing – og mindre ved normal tale/snakking. 

Tiltakene i veilederen er en beskrivelse av smitteverntiltak som kan bidra til å redusere smitterisiko til et minimum. Ved å iverksette slike skjerpede tiltak for smittevern, skal treningsvirksomheter kunne holde åpent og ta imot kunder og ansatte.

Vil du vite mer? Last ned veilederen her